Teadaanne kooliõelt

Kool
Seoses Covid-19 kiire levikuga on võimalik Vändra perearstikeskuses vaktsineerida lapsi alates 7. eluaastast. Võta ühendust oma perearsti või perearstikeskusega.
Read More

Uuendatud Covid-19 juhis

Kool, Lasteaed
Infokiri: uuendatud juhis, muudatused lihtsustatud karantiini tingimustes koolides, huvihariduses ja noorsootöös, COVID tõendi küsimine, kiirtestimine koolides, infomaterjalid Haridusasutustes on väga oluline viiruse levikut ohjata, et kontaktõpe ja õpilaste huvitegevused saaksid jätkuda. Selleks on muudetud lihtsustatud karantiini korda. Samuti aitavad haridusasutusi avatuna hoida õpilaste regulaarne kiirtestimine ja vaktsineeritud koolipere. Soovitame kõigil haridus- ja noortevaldkonna töötajatel, kellel on vaktsineerimiskuurist möödunud 6 kuud, teha tõhustusdoos, et kaitset tugevdada. Jätkuvalt tuleb tähelepanu pöörata õppehoonete ventilatsioonile, kätehügieenile, õpilasi hajutada ja järgida kõiki viiruse levikut takistavaid meetmeid. Kuna nakkuse leviku oht on väga kõrge, siis palume tungivalt õpetajatel, juhendajatel ja noorsootöötajatel kanda maske ja ka õpilastel tuleb kooli üldkasutatavates ruumides maski kanda. Lihtsustatud karantiini kord uueneb ning laieneb huviharidusse ja noorsootöösseUus kord hakkab kehtima 1. novembrist. Koroonaviirusesse nakatunuga üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses lähikontakti sattunud õpilasel (kuni sel õppeaastal 19-aastaseks saav) tuleb…
Read More

Konkurss pikapäevaõpetaja ametikohale

Kool
Kergu Lasteaed-Algkool  võtab alates 01.09.2021 konkursi korras tööle tähtajalise töölepinguga pikapäevaõpetaja Kandideerimiseks palume esitada avaldus, CV ja vähemalt keskharidust tõendava dokumendikoopia hiljemalt 30. augustiks aadressil Kergu Lasteaed-Algkool, Põhja-Pärnumaa vald või digitaalselt allkirjastatult e-aadressil: kergu.kool@gmail.com Lisainfo tel 58176723
Read More

Vastuvõtt 1. klassi

Kool
Vastuvõtt 1. klassi 2021/2022. õppeaastaks Dokumentide vastuvõtt lapsevanematelt toimub kuni 31.augustini Palume esitada alljärgnevad dokumendid: avalduskoopia sünnitunnistusestkoolivalmiduskaart (väljastab koolieelne lasteasutus) Avaldusi võib esitada koolis kohapeal või  saata aadressil: kergu.kool@gmail.com tel. 58176723
Read More