Vastuvõtt 1. klassi

Kool
Vastuvõtt 1. klassi 2021/2022. õppeaastaks Dokumentide vastuvõtt lapsevanematelt toimub kuni 31.augustini Palume esitada alljärgnevad dokumendid: avalduskoopia sünnitunnistusestkoolivalmiduskaart (väljastab koolieelne lasteasutus) Avaldusi võib esitada koolis kohapeal või  saata aadressil: kergu.kool@gmail.com tel. 58176723
Read More