Kontakt

Kontakt

Kergu Lasteaed-Algkool

  • Kergu küla, Põhja-Pärnumaa vald  87402
  • Tel 58 176 723 (Õppealajuhataja Imbi Uulimaa)
  • reg 75001388
Direktor Valdur Ojala
Õppealajuhataja Imbi Uulimaa
  • Tel 58 176 723
  • imbi.uulimaa@gmail.com

Nõustamis ja järelvalve ekspert

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium

Kontaktid:

Munga 18, Tartu 50088
telefon 735 0222
e-post: hm@hm.ee


Hariduslike erivajadustega laste ja õpilaste õppe korraldus

Agnes Pihlak

Kontakt: Agnes.Pihlak@hm.ee
mobiil 511 0129
tel 735 0156


Õpetajad:

Tiina Lelov – II ja IV klassi klassijuhataja
Imbi Uulimaa – I ja III klassi klassijuhataja, õpiabi õpetaja, pikapäeva õpetaja
Liis Sedrik – lasteaia õpetaja, liikumisõpetaja, V-VI loodusõpetuse õpetaja
Mariann Pärnoja – V-VI klassi klassijuhataja, muusikaõpetaja
Maret Piits – Matemaatika õpetaja, Saksa keele õpetaja, pikapäeva õpetaja

Töötajad:

Iivi Mustallikas – Kokk
Juta Leppik – Lasteaia õpetaja abi
Aivi Andressoo – Lasteaia õpetaja abi
Evi Tamm – Koristaja
Tiina Pernik – Koristaja
Teet Tagapere – Majahoidja