Kontakt

Kontakt

Kergu Lasteaed-Algkool

  • Kergu küla, Põhja-Pärnumaa vald  87402
  • Tel 44 93 423
  • reg 75001388
Direktor Imbi Uulimaa

Nõustamis ja järelvalve ekspert

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium

Kontaktid:

Munga 18, Tartu 50088
telefon 735 0222
e-post: hm@hm.ee


Hariduslike erivajadustega laste ja õpilaste õppe korraldus

Agnes Pihlak

Kontakt: Agnes.Pihlak@hm.ee
mobiil 511 0129
tel 735 0156Õpetajad:

Tiina Lelov – I klassi klassijuhataja; eesti keel; matemaatika; loodus- ja inimeseõpetus; kunsti- ja tööõpetus; vene keel
Imbi Uulimaa – II – III klassi klassijuhataja; eesti keel; matemaatika; liiklusõpetus
Liis Sedrik – IV –V klassi klassijuhataja; keh. kasvatus; loodusõpetus; kunstiõpetus; käsitöö; tehnoloogiaõpetus; LA liikumisõp.
Mariann Pärnoja – eesti keel; kirjandus; keh.kasv; inimeseõpetus; ajalugu; inglise keel; LA muusikaõpetus
Tiiu Vaino – muusikaõpetus
Madis Kivi – arvutiõpetus
Ester Esula – õpiabi
Maret Piits – pikapäevaõpetaja
Tiiu Loidap – lasteaia õpetaja
Terje Suurvärav – lasteaia õpetaja

Töötajad:

Iivi Mustallikas – kokk
Juta Leppik – LA õpetaja abi
Evi Tamm – LA õpetaja abi
Tiina Pernik – koristaja
Teet Tagapere – majahoidja