Kontakt

Kontakt

Kergu Lasteaed-Algkool

  • Kergu küla, Põhja-Pärnumaa vald  87402
  • Tel 44 93 423
  • reg 75001388
Direktor Imbi Uulimaa

Nõustamis ja järelvalve ekspert

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium

Kontaktid:

Munga 18, Tartu 50088
telefon 735 0222
e-post: hm@hm.ee


Hariduslike erivajadustega laste ja õpilaste õppe korraldus

Agnes Pihlak

Kontakt: Agnes.Pihlak@hm.ee
mobiil 511 0129
tel 735 0156


Õpetajad:

Tiina Lelov – I-II klassi klassijuhataja
Imbi Uulimaa – III- IV klassi klassijuhataja
Liis Sedrik – Lasteaia liikumisõpetus, kehaline kasvatus
Mariann Pärnoja – V-IV klassi klassijuhataja, lasteaia muusikaõpetus
Tiiu Vaino – Muusikaõpetus
Aive Heinmaa – Pikapäeva õpetaja
Maret Piits – Matemaatika õpetaja
Tiiu Loidap – Lasteaia õpetaja
Terje Suurvärav – Lasteaia õpetaja

 

Töötajad:

Iivi Mustallikas – Kokk
Juta Leppik – LA õpetaja abi
Evi Tamm – LA õpetaja abi
Tiina Pernik – Koristaja
Teet Tagapere – Majahoidja