Hoolekogu

Kooli hoolekogu koosseis alates 29.09.2022

DIANA MÄGI                   (vallavolikogu esindaja)

TERJE SUURVÄRAV         (lasteaia esindaja)

MARIANN PÄRNOJA        (esimees)

GRETE KOPPEL             (lastevanemate esindaja)

REENA  KÜTT                   (lastevanemate esindaja)

MERLE SINIROHT            (lastevanemate esindaja)

JUHAN KULBOK              (aseesimees)