Hoolekogu

Kooli hoolekogu koosseis alates 01.01.2022:

                                    DIANA MÄGI                   (vallavolikogu esindaja)

                                    TERJE SUURVÄRAV         (lasteaia esindaja)

                                    MARIANN PÄRNOJA       (õpetajate esindaja)

                                    ROLAND RETPAP            (lastevanemate esindaja)

                                    REENA  KÜTT                  (lastevanemate esindaja)

                                    MERLE SINIROHT           (lastevanemate esindaja)

                                    JUHAN KULBOK             (lastevanemate esindaja)