Ajalugu

Koolimaja ehitusjärgus aastal 1964

Ajalugu

1770      Algas koolihariduse andmine Kaisma mõisakoolis.
Koolmeistri ametis oli Kergu luteriusu köster, talupoeg Peedi Tõnso Madis.
1829 Kaisma, Kergu ja Kõnnu piirkonnas oli üks ühine
vallakool, mis eksisteeris kolme mõisa all eraldi, kuid koolitöö toimus ühes majas.
1858 Kohalikku koolivõrku tuli juurde Kaisma õigeusu
abikool.
1868 Kaisma vallakoolile ehitati uus maja, mis hiljem tules hävis.
1872 Asutati Eesti Aleksandrikooli Kergu komitee.
1878 Koolivõrku lisandus Kergu õigeusu kihelkonnakool uue kahekorruselise kivimajaga.
1892 Rajati kõige ajakohasem vallakoolimaja kogu kihelkonnas.
1913 Moodustati Pärnumaa Rahvahariduse Seltsi Kaisma haruselts.
1919 Loodi Kergu algkool, mis ühendas endas Kaisma vallakooli ja õigeusu abikooli ning Kergu õigeusu kihelkonnakooli.
1926 8. novembril nimetati kool Kergu – Kaisma 6-klassiliseks Algkooliks.
1930 5. oktoobril nimetati kool Kergu 6-klassiliseks Algkooliks.
1944 19. novembril nimetati kool Kergu Mittetäielikuks Keskkooliks.
1950 30. augustil nimetati kool Kergu 7-klassiliseks Kooliks.
1952 29. augustil nimetati kool Kergu 7-aastaseks Kooliks.
1962 Muudeti kool 8-klassiliseks.
1964 Valmis uus keskküttega kahekorruseline Itaalia projekti järgi ehitatud 240 õpilasele planeeritud
koolimaja.
1979 Seoses maa-asulate nimede korrastamisega nimetati Kergu 8-klassiline Kool ümber Kaisma 8-klassiliseks Kooliks.
1988 Muudeti kool 9-klassiliseks.
1989 Nimetati Kaisma 9-klassiline Kool ümber Kergu 9-klassiliseks Kooliks.
1990 Kool nimetati Kergu Põhikooliks.
2005 Kool nimetati Kergu Põhikool-Lasteaiaks.
2008 Kool nimetati Kergu Lasteaed-Algkooliks.