Hoolekogu

Kooli hoolekogu koosseis alates 22.09.2022:

                                    DIANA MÄGI                   (vallavolikogu esindaja)

                                    TERJE SUURVÄRAV         (lasteaia esindaja)

                                    MARIANN PÄRNOJA        (esimees)

                                    GRETE KOPPEL             (lastevanemate esindaja)

                                    REENA  KÜTT                   (lastevanemate esindaja)

                                    MERLE SINIROHT            (lastevanemate esindaja)

                                    JUHAN KULBOK              (aseesimees)