Hoolekogu

Kooli hoolekogu koosseis alates 23.03.2023:

                                    DIANA MÄGI                   (vallavolikogu esindaja)

                                    LIIS SEDRIK       (lasteaiaõpetajate esindaja)

                                    MARIANN PÄRNOJA      (õpetajate esindaja, esimees)

                                    GRETE KOPPEL             (lastevanemate esindaja)

                                    REENA  KÜTT                (lastevanemate esindaja)

                                    ÕNNE SAMMEL            (lastevanemate esindaja)

                                    MADIS KIVI              (lastevanemate esindaja)