Kohatasu muutus 1. september 2023

Lp. lapsevanemad!

Vastavalt Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 24.10.2018 määrusele nr 47 „Koolieelsetes lasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine“.

  1. a lasteaia kohatasud muutuvad järgnevalt:
    * 1 lapse eest – 44 € kuus (6% 725-st)
    * sama pere 2. lapse eest 33 € kuus (75% 44-st)
    * sama pere kolmas ning kõik järgnevad koolieelses lasteasutuses käivad lapsed on vanema poolt kaetava osa maksmisest vabastatud.