Kohatasu muutus

Lp. lapsevanemad!

Vastavalt Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 24.10.2018 määrusele nr 47 „Koolieelsetes lasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine“ ja seoses alampalga tõusuga 725 euroni kehtivad alates 1. jaanuarist.

  1. a lasteaia kohatasud järgnevalt:
     1 lapse eest – 29 € kuus (4% 725-st)
     sama pere 2. lapse eest 22 € kuus (75% 29-st)
     sama pere kolmas ning kõik järgnevad koolieelses lasteasutuses käivad lapsed on vanema poolt kaetava osa maksmisest vabastatud