Konkursid

Kool, Lasteaed, Slider
Kergu Lasteaed-Algkool otsib konkursi alusel töötajaid järgmistele ametikohtadele: LASTEAIAÕPETAJA                 1,0 ametikohta MATEMAATIKAÕPETAJA       1,0 ametikohta LOGOPEED                             0,3 ametikohta Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 30. juuniks 2023 aadressile kergu.kool@gmail.com järgmised dokumendid: avaldus elulookirjeldus haridust tõendavate dokumentide koopiad Tööle asumine alates 01.09.2023. Täiendav info telefonil 516 5896, direktor Valdur Ojala.
Read More

Kohatasu muutus 1. september 2023

Kool, Lasteaed
Lp. lapsevanemad! Vastavalt Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 24.10.2018 määrusele nr 47 „Koolieelsetes lasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine“. a lasteaia kohatasud muutuvad järgnevalt:* 1 lapse eest - 44 € kuus (6% 725-st)* sama pere 2. lapse eest 33 € kuus (75% 44-st)* sama pere kolmas ning kõik järgnevad koolieelses lasteasutuses käivad lapsed on vanema poolt kaetava osa maksmisest vabastatud.
Read More