Kohatasu muutus

Kool, Lasteaed
Lp. lapsevanemad! Vastavalt Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 24.10.2018 määrusele nr 47 „Koolieelsetes lasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine“ ja seoses alampalga tõusuga 725 euroni kehtivad alates 1. jaanuarist. a lasteaia kohatasud järgnevalt: 1 lapse eest - 29 € kuus (4% 725-st) sama pere 2. lapse eest 22 € kuus (75% 29-st) sama pere kolmas ning kõik järgnevad koolieelses lasteasutuses käivad lapsed on vanema poolt kaetava osa maksmisest vabastatud
Read More

Uuendatud Covid-19 juhis

Kool, Lasteaed
Infokiri: uuendatud juhis, muudatused lihtsustatud karantiini tingimustes koolides, huvihariduses ja noorsootöös, COVID tõendi küsimine, kiirtestimine koolides, infomaterjalid Haridusasutustes on väga oluline viiruse levikut ohjata, et kontaktõpe ja õpilaste huvitegevused saaksid jätkuda. Selleks on muudetud lihtsustatud karantiini korda. Samuti aitavad haridusasutusi avatuna hoida õpilaste regulaarne kiirtestimine ja vaktsineeritud koolipere. Soovitame kõigil haridus- ja noortevaldkonna töötajatel, kellel on vaktsineerimiskuurist möödunud 6 kuud, teha tõhustusdoos, et kaitset tugevdada. Jätkuvalt tuleb tähelepanu pöörata õppehoonete ventilatsioonile, kätehügieenile, õpilasi hajutada ja järgida kõiki viiruse levikut takistavaid meetmeid. Kuna nakkuse leviku oht on väga kõrge, siis palume tungivalt õpetajatel, juhendajatel ja noorsootöötajatel kanda maske ja ka õpilastel tuleb kooli üldkasutatavates ruumides maski kanda. Lihtsustatud karantiini kord uueneb ning laieneb huviharidusse ja noorsootöösseUus kord hakkab kehtima 1. novembrist. Koroonaviirusesse nakatunuga üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses lähikontakti sattunud õpilasel (kuni sel õppeaastal 19-aastaseks saav) tuleb…
Read More

Kooli kokkutulek!

Kool, Lasteaed
Kahjuks oleme sunnitud kooli juubelikokkutuleku sellel aastal ära jätma. Loodetavasti järgmisel aastal saame siis üritust veel suurejoonelisemalt tähistada.
Read More