Külmapühad

Õppetöö korraldus külma ilmaga

Õppetunnid jäetakse ära õpperuumis, kus õhutemperatuur on vähem kui 19°C ja võimla õhutemperatuur on vähem kui 18°C.

Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:

  • miinus 20 °C ja madalam 1.–6. klassis;
  • miinus 25 °C ja madalam 7.–9. klassis.

Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse kojusaamise võimaluseni erinevaid tegevusi.

Õppetegevuse korraldamisel arvestatakse välisõhu temperatuuri ja tuule kiiruse koosmõjust sõltuvat tuule-külma indeksit (tabel Eesti meteoroloogia- ja hüdroloogiainstituudi kodulehel – www.emhi.ee)

Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues:

  • kuni 6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10 °C;
  • kuni 9. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 15 °C;
  • mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.