Konkurss pikapäevaõpetaja ametikohale

Kergu Lasteaed-Algkool 

võtab alates 01.09.2021 konkursi korras tööle tähtajalise töölepinguga

pikapäevaõpetaja

Kandideerimiseks palume esitada avaldus, CV ja vähemalt keskharidust tõendava dokumendi
koopia hiljemalt 30. augustiks aadressil Kergu Lasteaed-Algkool, Põhja-Pärnumaa vald või

digitaalselt allkirjastatult e-aadressil: kergu.kool@gmail.com

Lisainfo tel 58176723