Vastuvõtt 1. klassi 2019/2020. õppeaastaks

Dokumentide vastuvõtt lapsevanematelt toimub kuni 31. augustini

 Vanemal palume esitada alljärgnevad dokumendid:

  • Avaldus (palume täita kohapeal)
  • koopia sünnitunnistusest
  • koolivalmiduskaart (väljastab koolieelne lasteasutus)

Dokumentide vastuvõtt  E-R 9.00-15.00

Alates 10. juunist E-R 9.00 – 13.00

Avalduse leiate siit – Kooli_avaldus.pdf