Vastuvõtt 1. klassi

Vastuvõtt 1. klassi 2021/2022. õppeaastaks

Dokumentide vastuvõtt lapsevanematelt toimub kuni 31.augustini

Palume esitada alljärgnevad dokumendid:

  • avaldus
  • koopia sünnitunnistusest
  • koolivalmiduskaart (väljastab koolieelne lasteasutus)

Avaldusi võib esitada koolis kohapeal või  saata aadressil: kergu.kool@gmail.com

tel. 58176723