Vastuvõtt 1. klassi

Vastuvõtt 1. klassi 2020/2021. õppeaastaks.

Dokumentide vastuvõtt lapsevanematelt toimub kuni 31. augustini.

 Vanemal palume esitada alljärgnevad dokumendid:

  • Avaldus
  • koopia sünnitunnistusest
  • koolivalmiduskaart (väljastab koolieelne lasteasutus)

Dokumendid saata aadressil: kergu.kool@gmail.com.

Dokumente kohale tuues eelnevalt kokku leppida.

tel. 58176723