Tule meile tööle!

Kergu Lasteaed-Algkool võtab alates 07.01.2019 tööle osalise koormusega 

Õpetaja (kehaline kasvatus, tehnoloogiaõpetus) 
lapsehoolduspuhkuse ajaks.

Kandideerimiseksvajalikud dokumendid: avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 17. detsembriks 2018:  kergu.kool@gmail.com 

Täiendav info telefonil 58 176 723