Kutsume osalema vanemlusprogrammis „Imelised aastad“

„Imelised aastad“ on tõenduspõhine vanemlusprogramm, kus arendatakse ja õpetatakse 2-8. aastaste laste vanematele vanemlikke oskuseid, mille läbi paraneb lapse ja vanema vaheline suhe.

Koolitusel õpitakse lapsega kontakti saama, last tunnustama, konflikte lahendama, ennast kehtestama, piire seadma ning toime tulema erinevate probleemidega. Läbi koolituse omandatud vanemlikud oskused aitavad ennetada laste käitumisprobleeme.

Uuringutest on selgunud, et tänu programmile suureneb lastel probleemide lahendamise oskus, paranevad suhted eakaaslastega, areneb väljendus- ja enesekehtestamisoskus, kasvab õpiedukus. Pikas perspektiivis väheneb agressiivne käitumine ja koolist väljalangemine.

Täpsemat infot programmi kohta saab veebilehelt tarkvanem.ee/koolitused/imelised-aastad/


Põhja-Pärnumaa vallas alustab tööd jaanuaris 2019. a kaks gruppi:

1 grupp alustab tööd Vändra piirkonnas (neljapäeviti kl 14.00) ja 2 grupp Pärnu-Jaagupi piirkonnas (neljapäeviti kl 17.30).

Koolituse kestvus on kokku 16 nädalat, kohtumine koolitajatega 1 kord nädalas 2-2,5 tundi. Vallavalitsus tagab toitlustamise ja vajadusel lapsehoiuteenuse.

Palume oma huvist koolitusel osalemiseks teada anda hiljemalt 07. detsembriks 2018. a Pärnu-Jaagupi piirkonnas kerttukaia.kesler@pparnumaa.ee, tel 56644562 ja

Vändra piirkonnas evelin.ivanov@pparnumaa.ee, tel 51911641

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus