Kooliperega Kurgjale

27.11.18 sõidame kooliperega Kurgjale, kus osaleme programmis “Mardi- ja kadripäev”
Sõidame valla bussiga hommikul kl 8.00, tagasi umbes kl 12.00.

Siis jätkub koolipäev ja pikapäevarühm.
Programm maksab 2 eurot ning tee ja karask 1 euro, kokku 3 eurot.