e-Kool

eKool on koolihaldussüsteem, mis ühendab endas kodu, kooli ja omavalitsust.
eKool aitab õpilasel paremini õppida; lapsevanemad saavad olla paremini kursis sellega, kuidas nende lastel läheb, ja kohalik omavalitusus omab head ülevaadet tema haldusalas olevate koolide toimimise kohta.

Abimaterjal eKooli tutvustamiseks lapsevanematele siin.

  • Abi eKooli kasutamisel eKool wiki
  • Uues kasutaja lisamine eKooli siin
  • eKooli taotluse esitamine koolile siin
  • Lapsevanemale kui kasutajakonto on olemas siin (alateema: Oma lapse õppeinfole juurdepääsu saamine)

Küsimuste korral pöörduge Mariann Pärnoja poole (mariann.parnoja@gmail.com)