Personal

Õpetajad:

Tiina Lelov
 • I klassi klassijuhataja; eesti keel; matemaatika; loodus- ja inimeseõpetus; kunsti- ja tööõpetus; vene keel
Imbi Uulimaa
 • II – III klassi klassijuhataja; eesti keel; matemaatika; liiklusõpetus
Liis Sedrik
 • IV –V klassi klassijuhataja; keh. kasvatus; loodusõpetus; kunstiõpetus; käsitöö; tehnoloogiaõpetus; LA liikumisõp.
Mariann Pärnoja
 • eesti keel; kirjandus; keh.kasv; inimeseõpetus; ajalugu; inglise keel; LA muusikaõpetus
Tiiu Vaino
 • Muusikaõpetus
Madis Kivi
 • Arvutiõpetus
Ester Esula
 • Õpiabi
Maret Piits
 • Pikapäevaõpetaja
Tiiu Loidap
 • Lasteaia õpetaja
Terje Suurvärav
 • Lasteaia õpetaja

 

Töötajad:

Iivi Mustallikas
 • kokk
Juta Leppik
 • LA õpetaja abi
Evi Tamm
 • LA õpetaja abi
Tiina Pernik
 • koristaja
Teet Tagapere
 • majahoidja